Poniższy kurs umożliwi Państwu zdobycie podstawowej wiedzy na temat unijnej certyfikacji produktów spożywczych o wyjątkowych walorach, nie tylko smakowych ale również związanych z historią regionu i samej produkcji. 

Na liście produktów opatrzonych certyfikatami Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności znajdują się również polskie specjały, które niewątpliwie warto znać.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.


Kurs przygotowali:

mgr inż. Izabela Daniel (e-mail: Izabela.Daniel@zut.edu.pl)

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Paweł Masalski (e-mail: Pawel.Masalski@zut.edu.pl)

Zakład Sozologii Wód
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Marta Zajkowska (e-mail: Marta_Zajkowska@zut.edu.pl)

Zakład Sozologii Wód
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Celem kursu jest poznanie tajników zakładania akwarium słodkowodnego.


Kurs jest skierowany nie tylko dla studentów kierunku Rybactwo, ale również dla uczniów szkół średnich zainteresowanych rozwijaniem hobby jakim jest akwarystyka. Uczestnicy kursu zapoznają się z tajnikami zakładania akwarium, w taki sposób, aby mogli później samodzielnie stworzyć własne akwarium w domu.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Słowa kluczowe: ryby, akwarium, akwarystyka, glony, woda, parametry ph, temperatura.

Kurs przygotowali:

mgr inż. Natalia Kasowska

Zakład Gospodarki Rybackiej

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

emai: kn18369@zut.edu.pl

mgr inż. Jacek Cybulski

Katedra Toksykologii

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

email: jacek.cybulski@zut.edu.pl
Celem kursu jest zaznajomienie zainteresowanych z rodzajami mlecznych napojów fermentowanych.

Kurs skierowany jest nie tylko dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, ale również dla uczniów szkół średnich zainteresowanych technologią mleczarską.

Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciem mlecznych napojów fermentowanych, ich podziałem, a także m.in. właściwościami odżywczymi.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Słowa kluczowe: mleczne napoje fermentowane, jogurt, kefir, kumys, mleko acidofilne.

Kurs przygotowali:

mgr inż. Agata Marcinkiewicz

mgr inż. Paulina Tuma

mgr Mariusz Kołodziejski
Przedmiot Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym jest realizowany w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości dla I roku studiów I stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Cel kursu

Kurs został stworzony w celu zwiększenia świadomości konsumentów żywności typu fast food na temat konsekwencji zdrowotnych jej spożywania

Opis kursu

Fast food to rodzaj pożywienia szybko przygotowywanego i serwowanego na poczekaniu, na ogół tanio. Posiada ono niezwykle wysoką wartość energetyczną, tj. zawiera duża kalorii i może przyczyniać się do powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, jak otyłość, miażdżyca czy też cukrzyca.Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT


Autor:

mgr inż. Adam Goman

Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

adam.goman@zut.edu.pl

Departament of Food Quality

Faculty of Food Sciences and Fisheries

 


Materiały do ćwiczeń z matematyki na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.