• Witamy na platformie e-learningowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

    Platforma oparta jest na projekcie "Moodle". System został stworzony aby ułatwić prowadzenie zajęć oraz umożliwić gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w jednym, ogólnodostępnym miejscu.

    Platforma e-learningowa jest powiązana z istniejącą bazą nauczycieli akademickich oraz studentów - logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem loginu i hasła obowiązującego w USK ZUT.

    Nauczyciele akademiccy, w celu uzyskania praw pozwalających na tworzenie własnych kursów, proszeni są o zalogowanie się do panelu użytkownika USK ZUT. W zakładce "E-Learning" należy przycisnąc "włącz moodle", co spowoduje przesłanie zgłoszenia do administratora platformy. Na tej podstawie zostaną nadane odpowiednie uprawnienia, pozwalające w pełni korzystać z możliwości platformy. Stosowna informacja, na temat przydzielonych uprawnień jest na bieżąco wyświetlana w panelu użytkownika USK ZUT w zakładce "E-Learning".

    Wskazówki do tworzenia kursów w platformie.

    Wszelkie informacje o błędach oraz propozycje dotyczące funkcjonowania systemu prosimy zgłaszać pod adresem eedu@zut.edu.pl.