Poprawne funkcjonowanie każdej przestrzeni wymaga jej racjonalnego i optymalnego zaprojektowania. Rolą projektanta jest właściwe poznanie zmysłowe i myślowe zadanej tkanki, której odbiorcy nie mają pełnej świadomości jej użytkowania. Uświadomienie w procesie projektowania wymaga zatem dokładnej analizy przedmiotu badań. Celem kursu jest rozpoznanie zagadnień związanych z pojęciem Laboratorium, jako przestrzeni funkcjonalnej i formalnej ze zdefiniowaniem podstawowych pojęć z dziedziny chemii.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak podejść do projektowania laboratoriów, z jaką problematyką będą musieli się zapoznać oraz przyswoją sobie podstawowe terminy i zagadnienia w niniejszej problematyce.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Autorzy:
mgr inż. arch. Patryk Krupcała
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Student Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury i Urbanistyki, rok 1 
Kontakt: basarchitekci@gmail.com

mgr inż. Mateusz Fic
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Student Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Technologii Technologii i Inżynierii Chemicznej, rok 1
Kontakt: fic_mateusz@op.pl

Antygrzybowa moc ziół.

Na pewno nie raz odkroiłeś spleśniały kawałek jabłka, a resztę z uśmiechem na twarzy skonsumowałeś. Popełniłeś podstawowy błąd! To, co spleśniałe, nawet w niewielkim stopniu, nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Grzyby pleśniowe są bardzo niebezpieczne dla nas i dla naszego otoczenia. Powinniśmy je zwalczać. Ale jak? Syntetyczne środki grzybobójcze cechuje wysoka aktywność grzybobójcza, ale niestety ich skład chemiczny, często sam w sobie, może powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka. Na szczęście mamy NATURĘ. To właśnie środowisko naturalne, daje nam narzędzia naturalne do walki z grzybami pleśniowymi. Należą do nich przede wszystkim zioła- rośliny bogate w substancje grzybobójcze!

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Autorzy kursu:

mgr inż. Daria Kądziołka

mgr inż. Barbara Roman

mgr inż. Stanisław Woja

Słowa kluczowe: zioła, grzyby pleśniowe, substancje aktywne, mikrobiologia

Negatywne skutki pleśni.Zasady zachowania bezpieczeństwa danych

Charakterystyka problemów związanych z legalnością oprogramowania

Zasady zachowania bezpieczeństwa danych w sieciach informatycznych
Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego roku ZUT. Studenci kierunków Mechatronika S1, Mechanika i Budowa Maszyn S1, Teleinformatyka S1 oraz Elektrotechnika N1 otrzymali hasło dostępu na zajęciach. Studenci innych kierunków mogą skorzystać z repetytorium po wprowadzeniu hasła:  Repetytorium_S1