Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z możliwościami jakie oferuje program Blender w zakresie wizualizacji projektów koncepcyjnych architektury, wnętrz oraz wzornictwa.


Słowa kluczowe: Blender, wizualizacja, modelowanie 3d, grafika komputerowa


Autor kursu:

mgr inż. arch. Krystian Bąkowski kontakt: krystian_bakowski@zut.edu.pl

Wydział Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny