Superkondensator (ultrakondensator) jest rodzajem kondensatora elektrolitycznego o specyficznej konstrukcji, który wykazuje niezwykle dużą pojemność elektryczną (rzędu kilku tysięcy faradów), w porównaniu do kondensatorów elektrolitycznych dużej pojemności, przy napięciu pracy 2-3V (najczęściej 2,7 V).

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs przygotowali:

mgr inż. Marcin Jankowski, marcin.jankowski@zut.edu.pl

mgr inż. Piotr Stawicki, piotr.stawicki@zut.edu.pl

Słowa kluczowe:

kondensator, superkondensator, energia, energetyka, magazynowanie energii