Kurs w skrócie opisuje charakterystyki czasowe oraz częstotliwościowe poszczególnych elementów automatyki. Na podstawie transmitancji operatorowych stworzone zostały wykresy pokazujące charakterystyczne cechy członów liniowych ze szczególnym podkreśleniem wpływów różnych parametrów na ostateczny wynik.