Zapraszamy na kurs, który może Ci się przydać zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.
Kurs ma na celu przedstawienie tego jak dobrze się zaprezentować przed publicznością i wystąpić tak, aby stres był pod kontrolą.

Słowa kluczowe:
wystąpienie, wizerunek, prezentacja, stres

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Autorzy kursu:
mgr inż. Aleksandra Babyszko aleksandra.babyszko@zut.edu.plZakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
mgr Justyna Piekara justyna.piekara@zut.edu.pl,  Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT