„Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT”KURS PRZEDSTAWIA ZWIĄZEK POMIĘDZY DIETĄ A GENAMI W RÓŻNYCH STANACH FIZJOLOGICZNYCH. NAUKĄ KTÓRA ANALIZUJE TEGO TYPU ZWIĄZKI JEST NUTRIGENOMIKA. BADA ONA BIOAKTYWNE SKŁADNIKI DIETY, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POZIOM EKSPRESJI GENÓW W KOMÓRCE. mgr inż. Kuźmińska  Kamila

e-mail: kk21019@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 67 87