Kurs dotyczy podstaw uczenia się psów.

Do podstawowych metod nauczania psa zaliczamy warunkowanie, które można podzielić na:

  • warunkowanie klasyczne,
  • warunkowanie sprawcze,
  • warunkowanie instrumentalne.
W niniejszym kursie omówione zostanie warunkowanie klasyczne na podstawie doświadczenia dot. wydzielania śliny u psów przeprowadzonego przez I. P. Pawłowa.
Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Autorzy

mgr Weronika Medeńska, wm25758@zut.edu.pl, WBiHZ

mgr inż. Maja Cierniak, WBiHZ