Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami stosowania perspektywy w rysunku architektonicznym.

Podczas lekcji student pozna definicję perspektywy, zapozna się z historią jej stosowania, dowie się o jej rodzajach oraz możliwościach zastosowania.

Kurs jest skierowany zarówno kandydatów aplikujących na kierunek Architektura i Urbanistyka jak i do studentów architektury pierwszego roku w celu poszerzenia i uzupełnienia wiedzy.

Autorzy:

mgr inż. arch. Katarzyna Florysiak

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury i Urbanistyki, rok 1

(Kontakt: kflorysiak@gmail.com)


mgr inż. arch. Katarzyna Myślińska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury i Urbanistyki, rok 1

(Kontakt: veget-km@wp.pl)

Słowa kluczowe: rysunek architektoniczny, perspektywa, architektura