Celem niniejszego kursu jest przedstawienie i omówienie czterech podstawowych równań z zakresu elektrodynamiki klasycznej, opisujących właściwości pola elektrycznego i magnetycznego oraz zależności między nimi.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT, przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Autor: Piotr Głogowski (email: gp35329@zut.edu.pl)

Słowa kluczowe: pole elektryczne, pole magnetyczne, całka po obszarze, równanie różniczkowe, gradient, dywergencja, rotacja.