Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT"
                                       krowa

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

W dzisiejszych czasach, nieustannego rozwoju technologii modyfikacje DNA wydają się czymś zwyczajnym. Kurs przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące wykorzystania transgenicznych zwierząt gospodarskich jako żywych bioreaktorów, co ma na celu rozwój rynku farmaceutycznego oraz poprawę warunków ekonomicznych. Kurs skierowany jest do każdego, kto interesuje się zagadnieniami związanymi z technikami inżynierii genetycznej oraz pragnie poznać podstawowe aspekty transgenezy zwierząt służącej produkcji biofarmaceutyków. 


Słowa kluczowe: bioreaktor, transgeneza, biofarmaceutyki, zwierzęta gospodarskie