Kurs przygotowany w ramach przedmiotu "Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia" realizowanego na studiach doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.