Celem kursu jest zapoznanie z metodą ELISA, czyli testem immunoenzymatycznym, który jest jednym z najpowszechniej stosowanych testów w badaniach biomedycznych. Służy do wykrywania określonych białek w badanym materiale z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych związanych z odpowiednim enzymem.

słowa kluczowe: ELISA, test immunoenzymatyczny, przeciwciała, białka, sandwich, test bezpośredni, test pośredni

Autorzy kursu: mgr Katarzyna Lewicka (katarzyna.lewicka@zut.edu.pl), mgr Anna Rzuchowska

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT