Autorzy:   mgr inż. Dunaj Paweł

                mgr inż. Bartłomiej Szymczak

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Siatka Elementów SkończonychKurs wprowadzający do metody elementów skończonych. Autorzy przedstawiają temat w prosty sposób, ominięcie opisu matematycznego oraz przykład praktyczny powodują iż jest to kurs do którego mogą przystępować osoby bez przygotowania.