W geotechnice rozpoznania podłoża dokonuje się na podstawie badań terenowych oraz laboratoryjnych. Pozwalają one na określenie parametrów fizyko-mechanicznych gruntu i poprawne sklasyfikowanie podłoża pod względem możliwości posadowienia. Na podstawie badań sporządza się profile gruntowe zawierające opis oraz charakterystyczne dla poszczególnych warstw właściwości gruntu.