Witajcie!


Celem tego kursu jest ułatwienie zrozumienia roli stereochemii w chemii organicznej. Poprzez kilka krótkich tematów, postaramy się wprowadzić studentów w zagadnienia związane z geometrią cząsteczek i przestrzennym ułożeniem poszczególnych fragmentów molekuł. Wierzymy, że umiejętność wyobrażenia sobie kształtu cząsteczki pozwoli wyciągnąć przez studenta daleko idące wnioski dotyczące mechanizmu reakcji.


Słowa kluczowe:

stereochemia, orbitale, hybrydyzacja, HOMO, LUMO, nukleofile, elektrofile, izomeria, mechanizmy reakcji organicznych