Mechanika gruntów stosując powszechne prawa mechaniki inżynieryjnej, statyki, kinematyki i dynamiki umożliwia poznanie zachowań różnych rodzajów gruntów pod wpływem oddziaływań.
Geotechnika jako nauka interdyscyplinarna jest częścią inżynierii lądowej. Obejmuje ona swoim zakresem wykorzystanie istniejącej wiedzy o ośrodku gruntowym do projektowania i wykonawstwa budowli geotechnicznych oraz różnego rodzaju fundamentów łączących obiekt budowlany z podłożem gruntowym.
W kursie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym, klasyfikacji gruntów i ich parametryzacji, metod obliczania posadowień, a także ciekawe zagadnienia związane ze zjawiskami występującymi w podłożu gruntowym.