Celem kursu jest zaznajomienie studentów z systemem szablonów języka C++ poprzez zaprezentowanie technik ich efektywnego wykorzystania w konkretnych przypadkach, rozwiązujących problemy natury czysto programistycznej. Materiał przedstawia zarówno podstawowe jak i zaawansowane techniki, które mogą pomóc kursantom zrozumieć idee metaprogramowania. Dodatkowo, kurs stanowi prezentację nowych elementów składni i semantyki języka C++ w standardach C++11 oraz C++14, a także omawia plany kolejnych rozszerzeń, zaakceptowanych do wdrożenia do przyszłego standardu - C++17.