Cześć!                                     

Chciałybyśmy przedstawić Wam kilka podstawowych informacji na temat jednej z metod wykorzystywanych w biologii molekularnej, a mianowicie metodę: Real-time PCR.
Jest to metoda molekularna, która  stała się w ostatnich latach jednym
z głównych narzędzi detekcji kwasów nukleinowych oraz ich ilościowego pomiaru. Zarówno w badaniach naukowych jak i rutynowej diagnostyce. Zainteresowanych tą dziedziną nauki zapraszamy do zapoznana się z naszym kursem.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej
i nowoczesne techniki kształcenia
 realizowanego na studiach doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Autorzy:
mgr inż. Natalia Ławrów - Natalia.Lawrow@zut.edu.pl
mgr Katarzyna Woźniak - Katarzyna.Wozniak@zut.edu.pl
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr inż. Beata Szuflitowska - Beata.Szuflitowska@zut.edu.pl
Wydział Elektryczny

Słowa kluczowe: Real-Time PCR, PCR, biologia molekularna, DNA, denaturacja, renaturacja, amplifikacjia