Rośliny transgeniczne powstają dzięki zmodyfikowaniu ich DNA w celu uzyskania roślin o nowym fenotypie. Do najczęściej modyfikowanych cech zaliczyć należy:

  • tolerancja na cechy abiotyczne (odporność na suszę, mróz, wysoką temperaturę, zasolenie gleby, niedobór składników pokarmowych, herbicydy)itp.);
  • tolerancja na cechy biotyczne (odporność na grzyby, wirusy, szkodniki);
  • cechy związane z rozwojem (pokrój, kwiatostan, fotosynteza, dojrzewanie i starzenie się roślin);
  • cechy jakościowe (węglowodany, białka oraz aminokwasy, mikroelementy, witaminy, kwasy tłuszczowe, flawonoidy).

Z punktu widzenia nowoczesnej hodowli roślin, modyfikowanie genetyczne roślin, przynosi wyłącznie korzyści. Wytworzenie nowej odmiany z uwiecznioną zmianą fenotypową nie trwa, jak w przypadku tradycyjnej hodowli, nawet do kilkunastu lat. Nowoczesne narzędzia biologii molekularnej oraz kultur tkankowych in vitro pozwalają znacząco przyspieszyć ten proces (od jednego do kilku sezonów).

Niniejszy kurs ma więc za zadanie zaznajomić uczestnika z podstawami technik uzyskiwania roślin transgenicznych.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT”.

Autorami kursu są doktoranci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

mgr inż. Paula Jadczak

mgr inż. Piotr Kruszona

mgr inż. Marta Orłowska

mgr inż. Daniel Sosiński

Słowa klucze: biotechnologia, DNA, transgeneza, GMO, inżynieria genetyczna, klonowanie, in vitro