Poniższy kurs został przygotowany, aby zapoznać Cię z podstawową wiedzą na temat celulozy bakteryjnej. Ze względu na swoje unikalne właściwości celuloza bakteryjna może być wykorzystana w wielu gałęziach przemysłu, dlatego w ostatnich latach poświęca się temu biopolimerowi coraz więcej uwagi. Jest to temat nowy, jeszcze niezbadany i napewno interesujący. Jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje w dziedzinie nowoczesnej nanotechnologii, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie e-learning.

Celuloza bakteryjna

mgr inż. Dorota Peitler (dorota.peitler@zut.edu.pl)
mgr inż. Anna Żywicka (anna.zywicka@zut.edu.pl)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Słowa kluczowe: celuloza bakteryjna, nanotechnologia, Glucancetobacter, hodowla stacjonarna, hodowla mieszana

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.