Krótko o kursie

Szybki kurs Beamera skierowany jest do studentów studiów pierwszego stopnia stojących przed koniecznością utworzenia profesjonalnie wyglądającej prezentacji na obronę swoich prac inżynierskich. W ramach kursu przedstawione zostały podstawy pracy z beamerem, sposób umieszczania wzorów matematycznych, grafik oraz multimediów. Zaprezentowane zostały także techniki umożliwiające zwiększenie atrakcyjności prezentacji dzięki animacjom i przejściom między slajdami. Po ukończeniu kursu student powinien być w stanie samodzielnie stworzyć prezentację w beamerze opartą na podstawowych elementach dostarczanych przez klasę.

Słowa kluczowe

beamer, latex, prezentacja