Niniejszy kurs dotyczy rozwijającego się dopiero w Polsce zagadnienia jakim jest energia odnawialna. Zostaną w nim przedstawione podstawowe pojęcia, definicje i wyjaśnienia czym tak na prawdę są źródła odnawialne, a także aspekty prawne, regulujące kwestię produkcji energii z tych źródeł w naszym kraju. 

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia  realizowanego na studiach doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.