Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami projektowania parametrycznego przy użyciu oprogramowania Rhino 3D + Grasshopper (plug-in).

Dzięki kursowi łatwiejsze będzie zrozumienie na czym polega zjawisko projektowania parametrycznego, a także zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi.

Celem kursu jest zachęcenie absolwentów szkół średnich wybierających się na kierunek Architektura i Urabnistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT oraz studentów pierwszych lat do sięgania po nowe techniki w projektowaniu, które służą otrzymywaniu rozwiązań zoptymalizowanych oraz nietuzinkowych.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs przygotowali:

Natalia E. Paszkowska (npaszkow@gmail.com)

Konrad Zaremba (konradzaremba@gmail.com)

Karol G. Kowalski (Karol.g.kowalski@gmail.com)

Słowa kluczowe: Projektowanie parametryczne, geometria NURBS, Rhinoceros, Grasshopper