Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jednym z działów zootechniki dot. hodowli ptaków ozdobnychKurs zawiera podstawowe informacje na temat ogólnej charakterystyki kanarka - ptaka ozdobnego, najpowszechniej utrzymywanego w naszych domach. W kursie uwzględniony został także podział kanarków na 3 grupy tj.: śpiewające, kolorowe i kształtne, natomiast w każdej z grup omówione zostały najbardziej charakterystyczne rasy.

Celem kursu jest zachęcenie Państwa do poznawania świata zwierząt, a przede wszystkim zachęcenie do studiowania na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku zootechnika. Kurs pozwoli Państwu w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę na temat jednego z gatunków ptaków ozdobnych, hodowanego w celach hobbystycznych, jak i zarobkowych.

 

               

Autor:

mgr inż. Natalia Tandek - natalia.tandek@zut.edu.pl

Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Słowa klucze: kanarek, charakterystyka i podział, kanarki śpiewające, kanarki kolorowe, kanarki kształtne, wystawy, konkursy śpiewu, rasy