Kurs „Systemy fraktalne" skierowany jest do uczniów szkół średnich, stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów. W ramach niniejszego kursu prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące konstrukcji obiektów samo-podobnych. Szczególną uwagę poświęcono licznym przykładom zastosowań systemów fraktalnych w wielu dziedzinach nauki. Przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na postać opisywanych elementów geometrycznych jak również wskazano wybrane obiekty występujące w świecie rzeczywistym cechujące się powtarzalną strukturą względem zmieniającej się skali.

słowa kluczowe: fraktal, system fraktalny, atraktor IFS, obiekt samopodobny