Celem niniejszego kursu jest przybliżenie zagadnień, jakimi zajmuje się proteomika. Uczestnik szkolenia uzyska informacje czym jest i jakie ma znaczenie niniejsza dziedzina nauk z zakresu biologii molekularnej. Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które są żądne wiedzy i ciekawi świata. Stanowi on znakomitą okazję,aby poznać i świadomie wybrać interesujący kierunek studiów.

Słowa kluczowe: proteomika, elektroforeza, spektrometria mas, biologia molekularna