Kurs "Biopolimery w przyrodzie" zapoznaje z otaczającym nas światem przyrody, zbudowanym z naturalnych cząsteczek cukrów, białek i tłuszczów, połączonych ze sobą w długie łańcuchy oraz podnosi świadomość ekologicznej produkcji BIO produktów.

Obrazek biomateriały

"KURS PRZYGOTOWANY
W RAMACH PRZEDMIOTU
NOWOCZESNE TECHNIKI NAUCZANIA
PROWADZĄCEGO DLA
SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH ZUT
PRZYGOTOWANEGO PRZEZ CENTRUM e-LEARNING
WYDZIAŁU INFORMATYKI ZUT"

mgr Paula Wasylów,
I rok studiów doktoranckich,
Inżynieria Materiałowa.

Słowa kluczowe: biopolimery, biomateriały, celuloza, DNA, nić pajęcza, biodegradowalne materiały.