„Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT”

Kurs „Chromatografia bibułowa" skierowany jest do uczniów szkół średnich, mających problem z wyborem kierunku studiów. Podczas kursu przybliżone zostaną zagadnienia poruszane na kierunku ochrona środowiska w ramach przedmiotów biochemia i ekotoksykologia. Są to między innymi zagadnienia dotyczące chromatografii, jej rodzajów, wykonania w warunkach domowych oraz laboratoryjnych, a także sposobów obliczeń.

Autorzy:

 mgr inż. Barbara Błaszczyk (Barbara-Blaszczyk@zut.edu.pl),

mgr inż. Maja Sędzik (Maja.Sedzik@zut.edu.pl)

Słowa kluczowe: Chromatografia, ninhydryna, rozszczepienie barw.

Ch.bi.