Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT


Kurs przedstawia przykłady zwierząt transgenicznych, czyli takich, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Kurs ten zainteresuje każdego, kto chce być "na czasie" z aktualnymi trendami z zakresu genetyki, a także ukształtować swoją opinię na temat modyfikacji genetycznych zwierząt. 

SŁOWA KLUCZE: zwierzęta transgeniczne, DNA, modyfikacje genetyczne, GMO