Kurs „Dlaczego warto chronić środowisko?" skierowany jest do uczniów szkół średnich, stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów. Ochrona środowiska naturalnego, będąca jednym z głównych zagadnień kierunków studiów na Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przy rozwoju cywilizacji stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów człowieka. Podczas kursu są poruszone zagadnienia dotyczące pojęcia środowiska, zanieczyszczenia środowiska, skutków zanieczyszczenia środowiska i przeciwdziałania degradacji środowiska.  

Słowa kluczowe: środowisko, przyroda, człowiek, zanieczyszczenia