Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przezCentrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs poświęcony jest białkom - makrocząsteczkom zbudowanym z aminokwasów. Odgrywają one kluczową rolę w świecie istot żywych . Pełnią funkcję podstawowych składników strukturalnych komórek i tkanek, dlatego procesy wzrostu i odnowy, jak również utrzymywanie organizmów przy życiu zależą od obecności odpowiednich białek.

SŁOWA KLUCZOWE: aminokwasy, białka, struktura białek, detekcja.