W ramach kursu omówiono możiwości jakie stwarza przed użytkownikiem możliwość programowania cyfrowych układów sterowania bazujących na sterownikach PLC/PAC z zastosowaniem języków tekstowych wysokiego poziomu, Do języków takich należą: język normatywny ST (Structured Text, opisany w normie IEC 61131-3) oraz ANSI C (zgodny ze standardem Kernighan-Ritchie).

Kurs skierowany do wszystkich studentów starszych lat studiów S1 na kierunkach Automatyka i Robotyka, Mechatronika, jak również dla studentów S2 kierunku Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika.