Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat ogniochronnych powłok pęczniejących takimi jak:

- cel stosowania

- mechanizm działania

- informacje ogólne