Celem kursu jest przekazanie Państwu podstawowych informacji na temat Spektroskopii Mossbauera, jej podstawowych założeń, efektu na którym się opiera oraz sposobów jej wykorzystania.

Kurs adresowany jest do studentów kierunków chemicznych lub fizycznych, którzy pragną poznać nowe techniki badań materiałów.

rys


Autorzy kursu:

Agata Komorowska     e-mail: agata.komorowska@zut.edu.pl

Marlena Nadziejko   

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


     Słowa kluczowe: spektroskopia, Mossbauer, efekt Dopplera

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.