Celem kursu jest zapoznanie kandydatów na studia z jedną z najciekawszych i najbardziej przydatnych dla chemików metod badawczych, dostępnych na uczelni. Mamy nadzieję, że kurs ten zachęci potencjalnych studentów do dłuższej przygody z tą metodą badawczą.

spectroscopy

Kurs został przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Słowa kluczowe: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, chemia, spektroskopia, podczerwień, FT-IR

Autorzy:

mgr inż. Jakub Adamus aj22052@zut.edu.pl

mgr Adam Sarnecki adam.sarnecki@zut.edu.pl