Kurs zawiera podstawowe informacje dotyczące ciśnieniowych procesów membranowych. "Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT".


Kurs przygotowany przez: 

Paulina Sienkiewicz:       paulina.sienkiewicz@zut.edu.pl