W obliczu poważnych zmian klimatycznych i występowania niekorzystnych zjawisk, takich jak kwaśne deszcze, smog oraz efekt cieplarniany, niezwykle ważne dla ludzkości powinno być szerzenie działań mających na celu zmniejszenie szkodliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem dynamicznie rozwijającej się technologii jest przedstawiona w opracowaniu metoda redukcji emisji tlenków azotu NOx, poprzez wprowadzenie do układu wydechowego pojazdów 32,5% roztworu mocznika, pod nazwą handlową AdBlue®. 


"Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT".


Kurs przygotowany przez:

Joanna Lechowska:        lechowska.joanna@zut.edu.pl

Anna Stasik:                    anna.stasik@zut.edu.pl

Paulina Stelmasińska:     paulina.stelmasinska@zut.edu.pl