Zastanawiałeś się kiedyś jakie istnieją formy ochrony gatunków wykorzystujące nowoczesną technologię? 

Jednym z takich metod są banki genów, czyli miejsca, w których długoterminowo przechowywane są nasiona ważnych dla celów rolniczych i wyżywienia roślin. 

W kursie tym dowiesz się czym dokładnie są banki genów, jakie cele im przyświecają, poznasz metody przechowywania roślin w bankach genów oraz poznasz polskie i zagraniczne przykłady banków genów. 


Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Autorzy:
mgr inż. Marta Rokosa (1)
mgr inż. Edyta Saran (2)
(1) Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
(2) Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony o Kształtowania Środowiska


SŁOWA KLUCZOWE: 

ochrona środowiska, ochrona gatunków, długoterminowe przechowywanie, kultury in vitro, mikrorozmnażanie