Kurs ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tematyką zielonej infrastruktury, korzyści wynikające z jej stosowania oraz funkcje jakie pełni w zrównoważonym rozwoju miast oraz wsi. 

słowa kluczowe: zielona infrastruktura, zrównoważony rozwój, gospodarka wodami, ekologia, inżynieria środowiska


autorzy: Justyna Kiper, Natalia Dąbkowska