Witamy w kursie "Generowanie transgenicznych roślin pozbawionych genów markerowych"!

W ciągu ostatnich lat wiele firm zajmujących się uprawą roślin transgenicznych z entuzjazmem przyjęła podejście pozostawienia w roślinie genetycznie modyfikowanej jak najmniejszej ilości obcego DNA. Wiąże się to ze zmniejszonymi obawami konsumentów odnośnie ich produktów, a także wpływa na zmniejszenie ilości problemów natury prawnej.

Podczas kursu poznasz sposoby uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych pozbawionych genów markerowych.

Zapraszamy!


Słowa kluczowe: biotechnologia, GMO, rośliny transgeniczne, inżynieria genetyczna.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Autorzy kursu:

mgr inż. Natalia Lenarczyk-Puri (ln21018@zut.edu.pl)1
mgr inż. Krzysztof Pawelec (krzysztof.pawelec@zut.edu.pl)2
mgr inż. Katarzyna Podgórska (
pk20967@zut.edu.pl)1
mgr inż. Kacper Rygielski (kacper.rygielski@zut.edu.pl)2

1Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
2Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska