Świece żarowe

Celem kursu jest zaznajomienie z kompozytami polimerowymi i ich zastosowaniem oraz sposobami wytwarzania.


Kurs skierowany jest nie tylko dla studentów kierunków technicznych, ale również dla uczniów szkół średnich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.

Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciem kompozytów (ang. composite) oraz ich podziałem, a także właściwościami i zastosowaniem tych materiałów.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Słowa kluczowe: kompozyty, composite, metal, ceramika, polimer,

Kurs przygotowały:

mgr inż. Daria Pawlikowska, daria.pawlikowska@zut.edu.pl

mgr inż. Paulina Dziedzik, paulina.dziedzik@zut.edu.pl