Celem kursu jest zaznajomienie z nowoczesnym modelem oświetlenia używanym w grafice komputerowej czasu rzeczywistego(głównie w grach komputerowych). Model ten, w porównaniu do dawniej używanych modeli, uważany jest za poprawny fizycznie. Oznacza to, że z dużą dokładnością symuluje zjawiska zachodzące w świecie rzeczywistym. Jego główna przewaga nad innymi modelami oświetlenia polega na tym, że wykorzystywane są w nim wartości pochodzące z pomiarów tego, jak rzeczywiste obiekty odbijają i pochłaniają fale świetlne.