Kurs przygotowany dla studentów kierunków: Teleinformatyka S1 oraz Elektrotechnika N1. Zawiera materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń.