Kurs przedstawia charakterystykę węgla energetycznego, który jest podstawowym paliwem w polskiej energetyce.

Kurs został przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Kształcenia.