Self-Organizing Maps, sieci Kohonena

Self-Organizing Maps - draft example

Kurs porusza zagadnienia związane z jedną z metod sztucznej intelignecji - siecią Kohonena (ang. Self-Organizing Map). W ramach kursu realizowane jest zapoznanie z algorytmem uczenia sieci wraz z naciskiem na to, które elementy algorytmu wpływają na poszczególne etapy uczenia sieci Kohonena.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Radosław Ziemniewicz
raziemniewicz@wi.zut.edu.pl