Czym są zaawansowane procesy utleniania i dlaczego w pewnych przypadkach stanowią jedyną alternatywę w ochronie środowisk wodnych przed produktami pochodzenia antropogenicznego? Odpowiedź na to i inne pytania związane z zaawansowanymi procesami utleniania zaprezentowane zostały w kursie.


"Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT"

słowa kluczowe: oczyszczanie wody,  zaawansowane procesy utleniania, fotokataliza

Autor kursu:

mgr inż. Kamil Kuźmiński, e-mail: kuzminski.kamil@zut.edu.pl