W kursie RENTGENOWSKIE METODY BADAWCZE przedstawione są elementy krystalografii oraz fizyczne podstawy promieniowania rentgenowskiego i jego oddziaływanie z materią. Kurs jest adresowany do technologów i studentów fizyki, chemii i innych wydziałów, którym znajomość podstaw krystalografii i rentgenowskich metod pomiarowych może być pomocna.

Kurs przygotowany został w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Kształcenia.

Autor:

Marta Pawlikowska marta_pawlikowska@op.pl