Niniejszy kurs ma za zadanie zapoznać uczniów liceów lub innych szkół ponadgimnazjalnych z podstawowymi informacjami na temat stylu romańskiego w architekturze.